Het verwerken van administratie en boekhouding

Het boekhoudkundig verwerken van uw bescheiden (kas-, bank- en giroafschriften en facturen) is een tijdrovend en accuraat werk. Wij zijn er in gespecialiseerd en nemen dit werk graag van u over. Het is ook mogelijk dat wij de door u zelf bijgehouden boekhouding controleren. Desgewenst kunnen wij uw facturering en debiteurenbeheer verzorgen. Na aanlevering van de gegevens maken wij uw verkoopfacturen op en versturen deze. Wij volgen het betalingsgedrag van de debiteuren. Zonodig zullen wij bij het niet (geheel) of te laat voldoen van de facturen in uw opdracht deze debiteuren aanmanen.