Het verzorgen van salarisadministratie

Werknemers vinden het altijd belangrijk, dat hun salaris juist en op tijd wordt uitbetaald. Voor ondernemers is dit niet alleen keer op keer een lastig karwei, maar vaak ontbreekt ook voldoende expertise om het goed te doen. Wij zorgen ervoor, dat u er geen omkijken naar heeft.

Onze werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

* De maandelijkse berekening en verwerking van de salarisstroken
* Aanlevering loonjournaalpost en verzamelloonstaat
* Digitale aangifte van de (concept) loonheffing per loontijdvak
* De jaaropgaven voor de werknemers
* Het jaarwerk (aanlevering bij Belastingdienst en UWV)
* Opmaken van arbeidscontracten
* Het aan- en afmelden van werknemers bij diverse instanties