Het samenstellen van het jaarverslag

Een ondernemer kan verplicht zijn om elk jaar een jaarrekening op te stellen. Wij stellen in het kader van deze verplichting een balans en een winst- en verliesrekening voor u samen en zorgen voor een toelichting daarbij. Mocht uw onderneming bijvoorbeeld een B.V. zijn, dan stellen wij de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel en de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders voor u samen.